Verzuimpreventie is maatwerk.

Door de komst van Wet Verbetering Poortwachter heeft verzuim een andere dimensie gekregen. Er is een scherpe scheiding gekomen tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het één heeft niet per definitie het ander tot gevolg. De gedachte leeft echter nog steeds bij de werknemer dat er “recht op thuisblijven” bestaat. In veel gevallen zal de bedrijfsarts meekijken en de mate van arbeidsongeschiktheid aangeven. Dit schept duidelijkheid. Maar hoe zit dat met het grijze verzuim? Een dagje schoolziek, leuk feestje gehad, dreigende uitval door overgewicht, alcoholgebruik, slechte conditie of onverantwoord gedrag?

Daar kan je als werkgever best iets aan doen. Sterker nog: de noodzaak hiertoe dringt zicht steeds meer op vanuit de wet- en regelgeving. Waarom zou je hier als werkgever iets mee willen doen? Enerzijds vanuit goed werkgeverschap. Om jouw mensen bewust te maken van hun gedrag, de gevolgen voor gezondheid & arbeid en de uitstraling naar buiten. Anderzijds, we noemen het beestje gewoon bij de naam, werkt het kostenbesparend. Kortdurend en grijs verzuim vermindert door bewustwording en het wegnemen van blueprints. Heb je een eigen risicotermijn bij je verzuimverzekering, dan valt hier winst te behalen!

De focus ligt op voeding, beweging en mentale balans.
Voeding: Leer wat gezonde voeding is waarvan je best kan genieten. Met tips voor de bedrijfskantine.
Beweging: Help elkaar in beweging te komen. Voor een betere lichamelijk conditie en geestelijke balans.
Coaching: Begeleiding naar mentale balans en weerbaarheid tegen stressfactoren.

coaching3

Vitaalcoaching

Tijdens mijn werkzaamheden als verzuimspecialist heb ik meer dan eens ervaren dat het belangrijk is dat er een goede balans bestaat tussen privé en werk. Energiek en gezond zijn is één van de pijlers. De andere pijler is leuk werk met uitdagingen op het juiste niveau. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van menskracht binnen organisaties. Voor zowel werkgever als werknemer is het een hele uitdaging om de verhoudingen werk/privé in evenwicht te krijgen en te houden!

Vanuit bovengenoemde ervaring ben ik de opleiding tot vitaalcoach gaan volgen. Want wat is er mooier dan mensen te stimuleren en motiveren de eigen regie weer te nemen in hun leven! Vanuit mijn rol als coach daag ik mijn cliënten uit tot zelfmanagement en op zoek te gaan naar hun intrinsieke motivatie. Al doende leren zij weer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vitaliteit.

Het past bij mij om dit bedrijfsmatig uit te voeren omdat vitaalcoaching zowel werkgever als werknemer meeneemt in het bewustwordingsproces. Werknemers leren eigen regie te nemen en worden uitgedaagd op persoonlijk niveau terwijl zij zich gesteund voelen door het wij-gevoel vanuit het groepsproces.

Van oorsprong ben ik leerkracht basisonderwijs. Trainen, coachen, onderwijzen is de rode draad in mijn leven. Ik ben opgeleid tot vitaalcoach. Mijn specialisatie is orthomoleculaire voeding.

“Practice what you preach”, dat is mijn uitgangspunt. Alleen als ik zelf goed in mijn vel zit kan ik dit overdragen op mijn cliënten. Dit vraagt dat ik in beweging blijf, letterlijk en figuurlijk. Op het gebied van voeding & sport én op het gebied van persoonlijke & technologische ontwikkeling.

In 2014 heb ik mijn loondienstverband opgezegd en heb ik voor gekozen al mijn aandacht aan mijn eigen bedrijf Leefstijlnavigatie te besteden, dit is mijn energiebron. Zodoende ben ik zelfstandig en flexibel inzetbaar.

Ons model

Laten we eens een kijkje nemen in het Leefstijlnavigatiehuis. Ons lichaam is ons huis. Hier kunnen we maar beter maar zuinig op zijn. We hebben uiteindelijk maar één lijf. Voeding en beweging zijn de twee belangrijkste elementen die dit bouwwerk in stand houden. Het zijn de fundamenten van ons huis. Mentale balans is het derde belangrijke element, niet los te zien van de andere twee. Leefstijlverandering hangt hoe dan ook samen met mentale verandering, de muren van ons huis. Fundamenten en muren bouw je steen voor steen op. Het dak brengt alles samen, met een mooi uitzicht vanuit het dakterras. Dit vertaalt zich naar onze trajecten. Eet!, Fit! en Coach! zijn trajecten voor leefstijlverandering, Top! is een langlopend (groeps)leefstijlplan en tenslotte bieden we Maat! voor maatwerktrajecten op het gebied van verzuimpreventie en -begeleiding.